Dự báo giá thuê văn phòng
TP.Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm

Giá thuê của phân khúc hạng A và hạng B vẫn tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng trưởng với tỷ lệ tăng trung bình lần lượt là 5,9% và 5,7% trong 5 năm qua. Nếu dịch bệnh được ngăn chặn trong sáu tháng đầu năm 2020, mức tăng trưởng của giá thuê văn phòng TP.HCM được duy trì ở mức tích cực. Ngược lại, giá thuê sẽ giảm từ 8% đến 10% – trong trường hợp các công ty tiếp tục chịu thua lỗ và buộc phải yêu cầu chủ nhà giảm giá thuê nếu tình hình dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát.